“Нүцгэн мэдээ”


Канадад өдөр тутмын “Нүцгэн мэдээ” хэмээх 25 минутийн ТВ нэвтрүүлэг цацагдаж эхэлсэн байна. Нэвтрүүлэгчид нь бүгд эмэгтэй бөгөөд мэдээгээ танилцуулах завсар аажим аажимаар хувцсаа тайлж “Нүцгэн мэдээ”-гээ утгаар нь мэдрүүлдэг юм байх…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *