Орон орны хүүхдүүдийн унтлагын өрөө

Кени гаралтай англи зурагчиин Жеймс Моллисон аяллын явцад орон орны хүүхдүүдийн хөрөг зураг ба тэдний амарч, тоглодог өрөөний зургийг авчээ. “Хүүхдүүд хаана унтдаг вэ?” нэртэй энэ төсөл нь хүүхдүүдийн амьдрал, ирээдүйг харуулсан онц сонирхолтой болсон байна.

Кайя, 4 настай, Япон

Риса, 15 настай, Япон

Таис, 11 настай, Бразил

Ли, 10 настай, Хятад

Рюта, 10 настай, Япон

Делани, 9 настай, АНУ

Духа, 10 настай, Иордан

Жо, 11 настай, АНУ

Нету, 11 настай, Непал

Донг, 9 настай, Хятад

Ахоксет, 8 настай, Бразил

Ламин, 12 настай, Сенегал

Бикрам, 9 настай, Непал

Биляль, 6 настай, Иордан

Индира, 7 настай, Непал

Алекс, 9 настай, Бразил

Кана, 16 настай, Япон

Жиоти, 14 настай, Непал

Нантио, 15 настай, Кени

Рианон, 14 настай, Шотланд

Эрлен, 14 настай, Бразил

Тристан, 7 настай, АНУ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *