Фотошопын алдаа

Фотошопыг зөв ашиглаж чадвал ямарч зургийг сайхан, танигдахын аргагүй болтол нь өөрчилж чадна. Харин мэргэжлийн бус, анхааралгүй хэрэглэвэл тухайн зурагны утгыг нь алдагдуулдаг билээ. Ингээд фотошопын алдаанаас үүссэн хачирхалтай сурталчилгааны гэрэл зургуудыг хүлээн авцгаая.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.