Энэ бол плоггинг

Гүйх зуураа хог түүдэг шинэ төрлийн фитнес юм. Плоггинг гэдэг нь жоггинг болон швед хэлний plocka upp буюу юм өргөх гэсэн үйл үгний нийлбэр. Энэхүү шинэ трэндийг Шведийн Lifesum анх гаргасан бөгөөд plogging сүүлийн үед маш олон хүнийг татаад байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.