Posts Tagged ‘Бэр гуйх ёсон’

Бэр гуйх ёсон

Бэр гуйх ёсон

Бэр гуйгч гэж хэн бэ? Бэр гуйгч нь хүүгийн талын элч, охины талд хүндтэй нэгэн. Зарим хүмүүс бэр гуйхдаа эх эцгийн аль нэг нь (гол нь аав) оролцох ёстой юм шиг ойлгодог. Бэр гуйх (бэр гуйхыг зарим газар ам сонсох гэнэ) боломжийн хүн олдохгүй, өөрсдөе явах  тохиолдол гарч болох боловч энэ зан үйлийг авга,...

Full story

Copyright © 2017 Секс.мн. All rights reserved.
Proudly powered by WordPress. Developed by Deluxe Themes