Posts Tagged ‘Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль’

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг баталлаа

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг баталлаа

УИХ-ын чуулганаар Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн нийт гишүүдийн 86 хувь үзсэн тул хуулийн төслийг баталлаа.

Full story

Copyright © 2017 Секс.мн. All rights reserved.
Proudly powered by WordPress. Developed by Deluxe Themes