Үтрээ чангалах аргууд /5/

Үтрээ чангалах бөмбөлөг

Энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд хөдөлгөөний хязгаарлалт шаардлагагүй учир гэртээ, гадаа, гүйж байхдаа, сууж байхдаа, спортоор хичээллэж, гэрийн ажлаа амжуулж байхдаа хэрэглэх боломжтой байна. Кегелийн дасгалийг хийж чадахгүй бүсгүйчүүд тус бөмбөлгийг үтрээндээ тампон шиг байрлуулж, өдөрт 1 удаагийн 20-40 минутийн хугацаанд үтрээндээ байлгадаг аж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.