2013/04/16

Тусгай архивт хадгалагдаж байсан Гитлерийн залуу үеийн зураг

Националь Социалист намын шинэ удирдагч Адольф Гитлер тэртээ 1924 онд пиар ямар чухал ач холбогдолтой болохыг сайн ойлгодог хүн байжээ. Ийм ч болохоор өөрийн гэсэн тусгай […]