2013/10/20

Адреналины донтонууд

Хүн амь өрссөн аюулутай зүйл хийхэд адреналин нэртэй гормон ихээр ялгаран зүрхний цохилт, амьсгал түргэсч, даралт нэмэгдэх гэх мэтээр хүний биеийн нуугдмал байсан хүн нөөц хүч […]