2013/06/12

Арми

Оросын армийн дүр зураг. Орос, Монголын армиудын байдал хол зөрүүгүй төстэй байх аа! Манайхан чинь цэрэгт яваагүй эр хүнийг ямар эр хүн гэх юм гэж ярьдаг. […]