2009/04/22

Бузар эм гэж байдгаас бузар эр гэж байдаг уу?

Эрт дээр үеэс монголчууд хормой султай охид эмэгтэйчүүдийг бузар эм хэмээн жигшин салхин доогуур нь гарахаас ч сэжиглэдэг үр хүүхдээ ч жигших сэтгэлд сурган хүмүүжүүлдэг байжээ. […]