2011/03/28

Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн хөрөлт

1495 оны эмнэлгийн баримт бичгүүдэд бэлгийн хөрөлт гэж эр хүний бэлгийн сулралыг нэрлэж байжээ. Харин 19-р зуунаас энэ ойлголт өөрчлөгдөж, одоо хурьцлаас таашаал авдаггүй эсвэл бэлгийн […]