2013/12/02

Сөрөг хүчнийхэн Украины ерөнхийлөгчийн ордон руу бульдозероор дайрч байна

Украины Засгийн газар Европын холбоотой хийж байсан хэлэлцээрэ эзогсоосныг эсэргүүцэж Киевт эхэлсэн сөрөг хүчний жагсаалд оролцогсод Ерөнхийлөгчийн ордон руу булдозер хөлөглөн дайрч байна гэж нүдээр үзсэн […]