2011/10/17

Хүү бид 2 насаараа дарамтлуулах юм шиг байна…

Би өнгөрсөн 1 сард хойно сурахаар явсан юм л даа. Явахаасаа өмнө тестнэр үзсэг чинь 1 гарсан юм, тэгээп хойно очоод юм иркү байхаар нь дахиад […]