2009/07/29

Хормойн явдал хоймор тухлах нь

Аюул авч ирэх бэлгийн гаж дон Нэг үеэ бодвол хүмүүс ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-аас сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон ч түүнийгээ амьдралд хэрэгжүүлэх нь маруухан бололтой. Одоогийн байдлаар тогтоогдоод байгаа […]