2008/11/20

БЭЛГИЙН ГАЖ ЗАН ҮЙЛ /6 хэсэг/

Гиперсекшуалити Гиперсекшуалити гэсэн нэрийн дор бэлгийн дур хүсэл нь ханадаггүй, “хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн” бэлгийн зан үйлийг (зөвхөн бэлгийн хавьтал бус) үйлдэх үзэгдлийг авч үздэг. Зарим эх […]