2014/09/29

Эмнэлэгүүдэд итгэхийнхээ өмнө…

Сайн байна уу юуны өмнө миний захидлыг заавал нийтэлж өгөөрэй гэж гуйя. Өнөөдөр нийгэмд маань салалт хамгийн их байна тэдгээрийн ихэнх хувийг итгэл алдснаас болдог гэж […]