2007/11/19

Хүмүүс байрлал сонгохдоо юуг бодож, анхаардаг бол…

Хүмүүс байрлал сонгохдоо гурван үндсэн хүчин зүйлийг анхаардаг гэнэ. Нэг нь бие махбодын шалгуур. Сонгосон байрлал нь өвдөхгүй, мөн үр тогтоох бололцоог бий болгох ёстой. Хоёрдугаарт […]