2009/09/29

Үрийн маань эцэг л дээ уг нь…

Хүмүүсийн зовлонгийн хажуугаар бас би нэг юм бичих гээд сууж байна оо. Нөхөрөөсөө тусдаа амьдардаг болоод 5 сар болж байна. Шалтгаан нь нөхөр маань удаа дараалан […]