2013/09/06

Зөвлөлт маягийн социализм ба Орос маягийн капитализм

Хүн юм болгоны талаар өөрийн гэсэн бодолтой байх эрхтэй. Энэ харьцуулалтыг зохиосон эр тэр үеийн социализм ба одоогийн капитализм хоёрыг харьцуулжээ. Зөвлөлтийг үндэстнүүдийн шорон гээд орчин […]