2010/07/26

Тэр тарианаас болов уу?

Энэхүү сайтын нэгэн зочин байна. Надад тулгараад байгаа асуудлын тухай бусадтай ярилцахаар шийдлээ. Би нэгэн хувийн байгууллагад ажилладаг. Одоо 30 настай залуу. Надад нэгэн бэрхшээл тулгараад […]