2015/10/08

Кесар хагалгаа хийлгэсний дараах жирэмслэлт ба төрөлт

Ерөнхий Нэгэн үе кесар хагалгаа нь онцгой үед хийдэг тийм ч амар биш хагалгаа байсан. Гэвч шинжлэх ухаан хөгжихийн хэрээр энэ хагалгаа нь худалч хүнд бол […]