2015/11/12

Конрбандчдын арга мэх

Контрбанд буюу хориотой барааг хил давуулан наймаалах нь их эрсдэлтэй ч их ашигтай гэнэ. Унац ихтэй болохоор зарим хүн контрбанд хийх “дуртай” гэж болно. Гэхдээ баригдвал […]