2015/01/11

Viva Cuba!

Куба гэхээр бид дэлхийн хамгийн сүүлийн хаалттай социалист улс, ямар ч эрх чөлөө байхгүй, иргэд нь ядуугийн туйл гэх мэт зүйлсийг мэднэ. Гэвч энэ улс цаг […]
2014/10/07

Кубын транссексуалууд

Америкийн зурагчин Мариэтт Пати Аллен дэлхий даяар аялан транссекcуалуудын зургийг авч нэр гарсан аж. Транссексуал гэхээр физиологийн буюу төрөлхийн хүйс нь сэтгэл зүйн хүйстэй нь зөрсний […]