2009/08/04

Балиар заваан монгол эрс / зүгээр л нэг залуу /

Сүүлийн үед Монгол эрс өөрөөр бид нарын нэр хүнд нам унаж байна аа. Одоо энэ Монгол оронд чинь арчаагүй, архи чинь эрчүүд л амьдраж байна гээл […]