2014/01/09

Ийм ч өвчин байх гэж

Энэ зураг дээрх нөхөр нейрофиброматоз нэртэй ховор өвчин тусчээ. Энэ өвний үед мэдрэлийн судлыг дагаан олон тооны ургацаг гардаг онцгой шинж тэмдэгтэй. Хагалгаа хийгээд нэг ургацагийг […]