2014/12/15

Ээлжит ностальги

Өнгөц харахад хүний амьдрал дандаа л одоо цаг шиг санагддаг. Нарийн ажиглавал хүн одоо цагт хэзээ ч байдаггүй. Ямагт улирч өнгөрсөн өдрүүдийн тухай санамж, дурсамж, туршлага […]