2013/12/10

Олдмол гей гэж байдаг болов уу?

Hi залуусаа би сүүлийн үед эмэгтэй биш эрэгтэй хүн толгойд орж ирээд байх боллоо. Заримдаа бүүр илүүтэйгээр эр хүнийг хүсэх юм. Урьд нь ийм явдал тохиож […]