2012/11/05

Олон удаагийн бэлгэвч /1/

Японы A One Tokyo үйлдвэрийн энэхүү бэлгэвч нь энгийн бэлгэвчнээс илүү олон давуу талтай. Жишээлбэл: Олон удаа угааж хэрэглэж болохоос гадна нэмэлт уртасгагчтай товруутай, зөөлөн материалаар […]