2012/11/17

Монгол хүүхнүүдэд!

Юуны өмнө энэ сайхан сайтын хамт олонд хүмүүст төрөл бүрийн сэдвээр мэдлэг авах бололцоо олгодог их баярлалаа. Би жирийн нэг, 3 хүүхэдтэй гэр бүлтэй эмэгтэй байнаа […]