2014/03/17

Майга хөл

Сайн байна уу. Миний хөл майга юм л даа, өвдөгөөрөө нийлдэггүй. Үүнээсэ их ичдэг, хүссэн хувцасаа аваад өмсөж чадахгүй. Тэгээд Монголд байдаг Оrtoped эмнэлэгт майга засах […]