2016/07/07

Нүүр рүүгээ хүчил цацуулсан хүмүүст туслах үйлчилгээ

Пакситанд гоо сайхны сүлжээ салон ажиллуулдаг Массарат Мисба нь нүүр рүүгээ хүчил цацуулан эрэмдэг болсон эмэгтэйчүүдэд нүүр будалт заадаг тусгай үйлчилгээ нэвтрүүлжээ.