2015/02/16

Коммент бичиж байгаа хүмүүс гэж…

Энэ сайтад ордог болоод удаж байна. Уншигчийн хувиар л ордог байлаа. Монголчууд минь дээ, энд коммент бичиж байгаа хүмүүс чинь биднээс амьдрах итгэл олж авах гэж […]