2010/10/11

Өндгөн эс боловсрох хугацааг яаж мэдэх вэ?

Өндгөн эс боловсрон гадагшилж байгаа нь уг эмэгтэй үр тогтоож чадна гэдгийг илэрхийлж байгаа явдал юм. Өндгөн эс боловсрон гадагшилдаг ганц өдөр нь хүн бүрт адилгүй […]