2012/02/04

Нэг ийм асуудлын талаар ярилцах гэсэн юм…

Би өөрийгөө хэзээ  ч өөрөөсөө дүү тэр тусмаа 5 дүү хөвгүүнийг сонирхож, бүүр дасаж тэрнээс өөр хүнийг надад тохирохгүй гэж бодож байсангүй. Одоо би 20-той тэр […]