2015/12/15

Эмчилгээ нь хэр үр дүнтэй байгаа бол?

Hi бүсгүйчүүдээ өөжинмед эмнэлэгт үр суулгуулсан амжилттай болсон хүмүүс байна уу? Би эмнэлэг сонгох болоод эмчилгээ нь хэр үр дүнтэй байгаа бол? Та бүхэн хариу бичээрэй…