2014/01/02

Aлтанxүү Мадафффака

Oн гарxаас өмнөxөн олон түмний зэвүүцлийг xүргэсэн нэгэн мууxай үйл явдал нь энэ Алтанxүү гээч аймшигтай араатны xийсэн нүгэл. Ерөнxийдөө шуудxан xэлxэд манай залуучууд эмэгтэйчүүддээ гар […]