2009/05/01

Mонгол монголоороо үлдэх үү, MОНГОЛ ЦУС УУСЧ АЛГА БОЛОХ УУ

Монголчуудын гадаад хүргэн, бэрийн тоо 5139-д хүрчээ Монголчууд гадаадын иргэнтэй гэр бүл болох нь жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. ИБМУТ-ийн Гадаадын иргэдийн бүртгэлээс үзвэл сүүлийн арван […]