Torpedo Clip

Torpedo Clip хиймэл үтрээ нь 4D учраас эрчүүдэд бодит мэт сэтгэгдлийг төрүүлэх нь гарцаагүй. Мөн 5 төрлийн чичирхийллээс сонгон хэрэглэх боломжтой.

Үнэ: 140.000₮
Утас: 9665-1603

Өвөрмөц загвар мөн аюулгүй силикон материалаар хийгджээ.

Comments are closed.