No. Хэмжээ Тайлбар Үнэ/өдөр
1 950 x 180 Толгой хэсэгт, бүх хуудсанд гарна. 100,000 төг
2 610 x 80 Толгой хэсэгт, бүх хуудсанд гарна. 70,000 төг
3 300 x 200 Хажуу талд бүх хуудсанд гарна. 50,000 төг
4 300 x 200 Нүүрэнд сүүлийн нийтлэл доор гарна 40,000 төг
5 468 x 60 Бүх нийтлэл доор сэтгэгдлийн дээр гарна. 40,000 төг