Rocket Launcher

Таны хэмжээг диаметр болон уртын хэмжээг нэмэх энэхүү бүтээгдэхүүн нь олон дахин хэрэглэх боломжтой.

Үнэ: 80к
Утас: 9665 1603

Бодит мэт хэлбэр дүрс, өнгөтэй учир олон удаагийн бэлгэвчээс давуу талтай. Нийт урт 16.8 см, доторх хэмжээ ойролцоогоор 14.8 см, нийт диаметр нь 4.5 см, орох диаметр нь ойролцоогоор 3.2 см.

Comments are closed.