АНУ-ын эрэгтэйчүүдийн 2/3 нь хөвч хөндүүлэх хагалгааг хийлгэсэн

Дэлхийн нийт эрэгтэйчүүдийн 1/3 нь бэлэг эрхтнийхээ тээрхийн арьсыг тайруулсан байдаг. Энэхүү мэс ажилбарыг хөвч хөндөх ч гэж нэрлэдэг. Иудейн шашинтнууд, лалын шашинтнууд энэ мэс ажилбарыг шашны шаардлагын дагуу хийдэг.

Харин АНУ гэх мэт зарим газар эрүүл ахуйн үүднээс хийдэг аж. Учир нь, тээрхийн арьс хөндөөгүй үед ялгардаг цагаан өнгөтэй тослог элдэв эмгэг нян үүсэх нөхцөл бүрдүүлж, улмаар эхнэрүүдэд савны хорт хавдар үүсгэхэд хүргэдэг нэг хүчин зүйл болдог гэсэн судалгаа байдаг юм. Иймд АНУ-ын эрэгтэйчүүдийн бараг 2/3 нь хөвч хөндүүлэх хагалгааг багадаа хийлгэсэн байдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.