Нэг өгүүлбэрээр…

Эр бэлэг эрхтний толгой дээр 4000 орчим мэдрэлийн төгсгөл байдаг тул энэ хэсэг туйлын мэдрэмтгий байдаг.

Дэлхийн хэмжээнд хөвчирсөн эр бэлэг эрхтний дундаж хэмжээ 15 см.

Дундаж хурьцал 2,6 минут үргэлжилдэг.

Дур тавих үеэр гадагшилдаг үрийн шингэн 50 км/ц-ий хурдтайгаар цацагддаг.

Эрэгтэй хүнийг нас ахихын хэрээр бэлэг эрхтнийх нь мэдрэмтгий чанар буурдаг.

Эр бэлэг эрхтэн нь булчингүй эрхтэн юм.

Хөвчрөх явцад эр бэлэг эрхтэн дунджаар 60 хувиар сунаж, томордог.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.