Тамхи татах нь бэлэг эрхтний хэмжээнд сөргөөр нөлөөлдөг

Байгалийн жамаараа эр хүний бэлэг эрхтэн 20 нас хүртэл томорч байгаад түнээс цааш өсөлт нь зогсдог байна. Тамхи их татах, ялангуяа өсвөр насанд тамхи татах нь бэлэг эрхтний хэмжээнд сөргөөр нөлөөлдөг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.