Панорам зургууд

Панорам зураг юмны маш өргөн өнцгөөр авдаг гэдгээрээ давуу. Гэвч панорам зураг дарах үед хөдөлгөөнтэй объект ороод ирвэл үр дүн нь нэг иймэрхүү байдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.