Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ ээ гэж…

“Боломжгүй зүйл гэж байдаггүй” гэдэг үгийг заримдаа ойлгоход хэцүү мэт санагддаг ч ямар нэгэн зүйл хийх хүсэл эрмэлзэл л байвал өөртөө тавьсан бүх зорилгодоо хүрч болох болно. Энэ зургуудаас гайхалтай үр дүнд хүрч, танигдахын аргагүй өөрчлөгдсөн хүмүүсийг харж болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.