Хамгийн товчхон зурхай

zodiac

Хонины орд

Маш их боддог
Бага ярьдаг
Зөв нийдэг

new_banner

Үхрийн орд

Олон зүйлийн тухай бодддог
Итгэлтэйгээр ярьдаг
Таалагдсанаа хийдэг

Ихрийн орд

Өөрийнхөө тухай боддог
Бодож байгаагаа ярьдаг
Юу сайн гэснээ хийдэг

Мэлхийн орд

Байнга боддог
Тааламжтай зүйлээ ярьдаг
Заасныг хийдэг

Арслангийн орд

Тодорхой ярьдаг
Хувийн зүйлээ ярьдаг
Татгалзаагүйгээ хийдэг

Охины орд

Нэгийг бодддог
Өөр зүйл ярьдаг
Гуравдахийг буюу огт өөрийг хийдэг

Жинлүүрийн орд

Өөрийгөө боддог
Үнэнчээр ярьдаг
Хариуцлагатай хийдэг

Хилэнцийн орд

Төвлөрч боддог
Тодорхой ярьдаг
Таалагдсанаа хийдэг

Нумын орд

Зөвхөн түүнийг боддог
Зөвхөн түүнээс өөрийг ярьдаг
Бусдаар хийлгэдэг

Матрын орд

Толгойд орсноо боддог
Бодсоноо ярьдаг
Чадахаа хийдэг

Бумбын орд

Юу хэрэгтэйг боддог
Хэрэгтэй бол гэж ярьдаг
Хамгийн сайныг хийдэг

Загасны орд

Хэний ч мэдэхгүйг боддог
Ухаалаг ярьдаг
Хэн ч шалгахгүйг хийдэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *