Үс сайхан бол зүс сайхан

Эдгээр зургуудад байгаа хүмүүсийн үсний засалт хачин этгээд харагдаж байгаа байх. Гэхдээ тухайн үедээ хамгийн дэгжин засалтууд байсан биз…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.