2021/10/07

Би ганцаараа ийм гаж юм болов уу?

Оройн мэнд. 24-тэй эмэгтэй байна. Анх 18-тайдаа хүнтэй унтаж байсан.  Тэрнээс хойш 6 залуутай унтсан байна. Энэ их тоо юу бага тоо юу?