СТРЕССИЙГ ЭЕРГЭЭР ДАВАН ТУУЛАХ АРГА

Стресс гэдэг нь гадны нөлөөнд үзүүлж буй бие-сэтгэцийн хариу үйлдэл юм. Хүн амьдралынхаа хугацаанд тодорхой үйл явдалд стрессийг мэдэрдэг хэдий ч хүн бүр өөр өөр байдлаар хүлээж авдаг. Өдөр тутмын амьдралд стрессүүд байнга тохиолдох нь хэвийн зүйл бөгөөд зарим талаараа биднийг урагшлуулагч хүчин зүйл болох нь ч бий. Тиймээс стрессээс ангид байх биш харин стрессийг удирдан зохицуулах аргад суралцах хэрэгтэй.

Стресс үүсгэгч хүчин зүйлс:

Гадаад хүчин зүйлс

 • Орчны дуу чимээ, тааламжгүй нөхцөл
 • Харилцааны зөрчил, будилаан
 • Шинэ орчин нөхцөлд нүүх шилжих
 • Гэр бүл салах
 • Сургууль, ажилгүй болох
 • Гарз хохирлууд (ойр дотны хэн нэгэн өвдөх, салан одох, хагацах, эд хөрөнгөө алдах)
 • Хүчирхийлэлд өртөх
 • Осол сүйрэл
 • Байгалийн гамшиг
 • Ядуурал гэх мэт

Дотоод хүчин зүйлс

 • Хэт ачаалалттай ажиллах
 • Архи, тамхины хэрэглээ
 • Дотогшоо чиглэсэн зан араншинтай байх
 • Тааламжгүй сэтгэл хөдлөлүүд

СТРЕССИЙГ ДАВАН ТУУЛАХАД ТУУЛАХАД ТУСЛАХ ТАЙВШРУУЛАХ АМЬСГАЛЫН ДАСГАЛ

 • 3 секундийн турш гүнзгий амьсгал авна
 • 3 секундийн турш амьсгалаа түгжинэ
 • 3 секундийн турш амьсгалаа удаанаар гаргана

Дасгалыг өдөр бүр 10 минутаас доошгүй хугацаагаар хийх нь стресс тайлах үр дүнтэй арга юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.